SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYT Z POLIWĘGLANU

Aby poprawnie zamontować płytę z poliwęglanu, zapoznaj się z poniższą skróconą instrukcją lub pobierz plik zawierający pełen instruktaż.

Kupując płyty z poliwęglanu nie zapomnij o niezbędnych akcesoriach!

Uwagi ogólne


Dachy z płyt komorowych należy zawsze projektować z pochyleniem co najmniej 5° (około 90 mm/m.),
aby zapewnić prawidłowy spływ wody. Płyty komorowe poliwęglanowe pozostają stabilne podczas
długotrwałej pracy w zakresie temperatur od -40°C do +120°C. Zakazane jest chodzenie bezpośrednio po
płytach, ewentualnie można podczas montażu stosować deski oparte na co najmniej kilku żeberkach płyty.

Montaż


Płyta powinna być zamontowana tak, aby pozostało miejsce w profilu na roszerzalność cieplną materiału.
Przed montażem  należy wszelkie uwagi zawarte w niniejszej instrukcji skonfrontować z instrukcją montażową
dotyczącą konkretnie zastosowanego systemu.
• Dopuszczalne rozstawy podpór zależą od grubości płyty, wielkości obciążenia i sposobu mocowania. Przy
dobieraniu rozstawu podpór należy korzystać ze szczegółowych wykresów i tabel opracowanych przez
producentów płyt.
• Nie można montować płyt uszkodzonych
w transporcie lub w czasie obróbki.
Dachy z płyt komorowych należy zawsze projektować z pochyleniem co najmniej 5° (około 90 mm/m.),
aby zapewnić prawidłowy spływ wody. Płyty komorowe poliwęglanowe pozostają stabilne podczas
długotrwałej pracy w zakresie temperatur od -40°C do +120°C. Zakazane jest chodzenie bezpośrednio po
płytach, ewentualnie można podczas montażu stosować deski oparte na co najmniej kilku żeberkach płyty.
Uwagi ogólne
Montaż
• Przed montażem należy oderwać folię maskującą (z obu powierzchni płyty) na odległość
około 50 mm od brzegów formatki. Pełne usunięcie folii maskujących powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu montażu.